Biologisch?

‘Biologisch’, maar wat houdt dat eigenlijk in?

Biologisch boeren betekent in eerste instantie dat we op het bedrijf geen kunstmest en geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Maar biologisch boeren is meer dan dat. We proberen om op een zo natuurlijk mogelijke manier te boeren. Het land wordt bemest met de mest van de eigen koeien, het gras dat er groeit vreten de koeien weer op, de mest gaat weer over het land enz. enz. We streven zo veel mogelijk naar een zgn. gesloten kringloop met zo min mogelijk aanvoer van vreemde stoffen van buiten, wat beter is voor de gezondheid van de bodem, maar ook van de koeien. En zo krijgen we ook een echte bedrijfs-eigen kaas.

Biodiversiteit

We streven niet naar een maximale produktie van de graslanden, maar naar een optimale produktie, gericht op de gezondheid van de bodem, met veel bodemleven, veel regenwormen en ander klein gedierte. Een zo groot mogelijke biodiversiteit in de grond en in de vegetatie. Het grasland herbergt niet alleen veel verschillende soorten grassen, maar ook veel kruiden en bloemen zoals pinksterbloem, boterbloem en paardebloemen.

Dierwelzijn

Biologisch boeren houdt voor ons ook in dat het welzijn van de dieren erg belangrijk is. We proberen ze zo min mogelijk in hun natuurlijke gedragingen te beperken. In de zomerperiode lopen ze als kudde in de weilanden en in de winterperiode zijn ze binnen in de met stro gestrooide stal waar ze onbelemmerd kunnen lopen of gaan liggen in het stro. Iedere koe heeft zo haar eigen karakter en in de omgang houden we daar rekening mee. Het zijn soms net mensen, sommigen hebben af en toe een correctie nodig en anderen kun je hun eigen gang laten gaan. Over het algemeen geldt dat koeien houden van rust en regelmaat.

Medicijnen

Hoewel het gelukkig maar zelden voorkomt, mag een koe van ons ook gewoon eens ziek zijn of een mindere dag hebben. Dan krijgt ze niet meteen medicijnen toegediend; soms wel een homeopatisch middel. Wanneer een dier erg ziek is met hoge koorts, dan krijgt ze een antibiotica-kuur: we laten ze vanzelfsprekend niet lijden. Tijdens en ook een lange periode na de kuur gebruiken we de melk niet voor het maken van de kaas, waardoor de kaas uiteraard gegarandeerd antibiotica-vrij is.

Natuur

De weilanden op ons bedrijf zijn omringd door houtwallen of bospercelen. De natuur speelt daarom een belangrijke rol in onze manier van boeren. De bomen rondom het land zorgen er voor dat de koeien bij warme dagen in de zomer in de schaduw kunnen gaan liggen en dat ze eronder kunnen schuilen bij wind en regen. De bossen geven door hun schaduw ook opbrengstderving van het gras en om dat een beetje binnen de perken te houden, snoeien we de randen in de winterperiode, anders groeien de braamstruiken b.v. tot in het land en dat is ook weer niet de bedoeling! Het snoeihout dat dat oplevert gebruiken we in onze houtkachel voor de verwarming van het woongedeelte en zo heeft alles een funktie.

Energie

Het woongedeelte van de boerderij verwarmen we vooral met het snoeihout uit onze houtwallen en met de installatie van 60 zonnepanelen (november 2013) op het dak van de stal zijn we ook wat elektriciteit betreft deels zelfvoorzienend. Daarnaast gaan we zo zuinig mogelijk om met het verbruik van energie.